ARAÇ MAHRUMİYET TAZMİNATLARI

Trafik kazalarından kaynaklanan bir diğer tazminat konusu da kazanç kayıpları ve ikame araç tazminatlarıdır.

Ticari araç sahipleri onarım süresi boyunca  hasar gören aracın işletilememesi nedeniyle ortaya çıkan maddi zararı kazada kusurlu olan taraftan kusuru oranında tazmin edebilir.

Hususi araç sahipleri  ise onarım süresi boyunca kullanamadıkları araçları için sigorta eksperlerinden alınan ikame araç bedeli tespit raporuyla; rent a car firmalarından araç kiralamışlarsa kiralama faturası ile kusurlu taraftan kazadaki kusuru oranında zararını tazmin edebilir.

ARAÇ MAHRUMİYET TAZMİNATINDAN KİMLER SORUMLUDUR?

Kazanç kaybı ve ikame araç tazminatından kazada  kusurlu tarafın araç sahibi ve araç  sürücüsü müteselsil olarak sorumludur. Araç sahipleri istedikleri kişiye dava açarak tazminatının tamamını talep edebilmektedir.

ARAÇ MAHRUMİYET TAZMİNATLARINDA ZAMAN AŞIMI

Kazanç kaybı ve ikame araç tazminatlarında zamanaşımı süresi iki yıldır. Kaza  tarihinden itibaren 2 yıl içinde tazminat talebinde bulunabilirsiniz.