SIK SORULAN SORULAR

ARAÇ DEĞER KAYBI TESPİTİ KİM TARAFINDAN YAPILIR?

Araç değer kayıplarının tespiti kara araçları branşında ruhsat sahibi sigorta eksperlerince yapılır.

 

ARAÇ DEĞER KAYBI NASIL HESAPLANIR?

Yargıtay kararlarına göre  araç değer kaybı tespiti için  piyasa rayici esas alınmalıdır. Piyasa  rayicine göre değer kaybı hesaplaması için aracın kaza öncesindeki piyasa değeri ile onarım sonrasında belirlenen rayiç değeri arasındaki fark hesaplanarak değer kaybı tespiti yapılır.

Ayrıca son yıllarda araç değer kaybının tespiti için çeşitli hesaplamalar çıkmıştır. Bunlar sigorta eksperler derneği tarafından çıkartılan SED değer kaybı hesaplaması ve ZMSS genel şartlar ekinde bulunan değer kaybı tespit esaslarına göre de yapılan hesaplamalardır.

 

ARAÇ DEĞER KAYBI TAZMİNATINDA ZAMAN AŞIMI SÜRESİ

Araç değer kaybı tazminatı için  zamanaşımı süresi iki yıldır. Kaza  tarihinden itibaren 2 yıl içinde değer kaybı talebinde bulunabilirsiniz.

TEK TARAFLI YADA % 100 KUSURLU DURUMDA DEĞER KAYBI TAZMİNATI ALINIR MI?

Tek taraflı kazalarda ya da  aracı hasar gören tarafın % 100 kusurlu olduğu kazalarda değer kaybı tazminatı talep edilemez.

 

DEĞER KAYBININ TAMAMINI TRAFİK SİGORTASINDAN TALEP EDEBİLİR MİYİM?

Değer kaybı tazminatı işletenin 3. Kişilere vermiş olduğu zararı karşılayan ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) kapsamında tazmin edilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus ZMSS Trafik poliçesinin kaza başına ve hasar başına belirlenen teminat limitidir. ZMSS Sigortası(Trafik sigortası) belirlenen teminatlar limitleri dahilinde değer kaybı zararını karşılamakla yükümlüdür.

 

DEĞER KAYBI TAZMİNATI İÇİN HANGİ DURUMLARDA  KASKO ŞİRKETİNE DAVA AÇILABİLİR?

Değer kaybı tazminatı işletenin 3. Kişilere vermiş olduğu zararı karşılayan ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) kapsamında tazmin edilir. Ancak Trafik sigortaları teminat limitlerini aşan tazminat talepleri için kazada kusurlu tarafın ihtiyari mali mesuliyet teminatı içeren kasko poliçesi kapsamında poliçeyi düzenleyen kasko şirketine dava açılabilir.

 

ARAÇ MAHRUMİYET TAZMİNATI İÇİN SİGORTA ŞİRKETİNE DAVA AÇABİLİR MİYİM?

Araç Mahrumiyet tazminatından (Kazanç kaybı ve ikame araç tazminatı) kazada kusurlu tarafın araç sahibi ve araç  sürücüsü sorumludur; bu nedenle araç mahrumiyet tazminatı talepleri ile ilgili sigorta şirketlerine dava açılamaz

 

KAZA KUSUR ORANI NASIL BELİRLENİR?

Trafik kazası sonrasında kazaya karışan tarafların doldurduğu Anlaşmalı Kaza Tespit Tutanakları,  sigorta şirketlerinin hasar departmanına iletilir. Sigorta şirketleri en geç takip eden iş günü sonuna kadar tutanağı ve varsa fotoğrafları elektronik ortamda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ‘ne iletir.

Tutanakların, SBM sistemine girilmesini takip eden 3 iş günü içinde her bir sigorta şirketi kendi kusur oranı değerlendirmesi yapar. Bu oranlar kazaya karışan her bir araç için %0, %50 ve %100 şeklindedir. Tüm şirketler tarafından aynı kusur oranları verilirse dosya sonuçlanır.

3 iş günü içerisinde mutabakata varılamaz ise (en az bir şirket tarafından farklı kusur verilirse) dosya, Tutanak Değerlendirme Komisyonu’na iletilir. Komisyon, 3 iş günü içerisinde ilgili dosyayı sonuçlandırır.

 

TRAMER KUSUR ORANINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Kaza sonrasında belirlenen kusur oranlarına itiraz etmek isteyen sigortalılar, kusur oranının belirlendiği tarihten  itibaren 5 gün içerisinde varsa kusur oranına etkileyecek belgelerle birlikte sigorta şirketine başvurması gerekmektedir.

Kusur oranına itiraz için verilen  5 günlük süre içinde itiraz hakkının kullanılmadığı veya itirazın olumsuz sonuçlandığı durumlarda Sigorta Tahkim Komisyonu veya mahkemeye  başvurmak suretiyle kusur oranının yeniden belirlenmesi istenebilir.

Bunların dışında kaza yapan tarafların Trafik poliçeleri aynı şirket tarafından düzenlenmişse www.sbm.org.tr adresindeki “Online İşlemler Menüsü” altındaki “Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama” adımından şirketin vermiş olduğu karara uygulama üzerinden itiraz edilebilmekte ve tutanağın komisyon tarafından değerlendirilmesi sağlanabilmektedir.