SİGORTA TAHKİM BAŞVURU SORGULAMA

SİGORTA TAHKİM BAŞVURU SORGULAMA

sigorta tahkim kurulu başvuru sorgulama modülünde başvuru esnasında verilecek esas numara ile kimlik no bilgisi yapılarak dosyanın durumunu görebilirsiniz.
sigorta tahkim kurulu başvuru sorgulamak için Tıklayınız

 

Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvurum Ne Kadar Zamanda Sonuçlanır?

Başvurunuz Komisyona ulaştıktan sonra söz konusu talebinizin, Komisyon Raportörleri tarafından en geç 15 gün içerisinde ön incelemesi tamamlanarak, başvurunuzun sigorta hakemlerine havale edilip edilmeyeceğinin kararı verilir. Eğer başvurunuzun sigorta hakemleri tarafından sonuçlandırılmasına karar verilirse, dosyanız Komisyon tarafından hakem listesinden seçilen bağımsız hakemlere iletilir. Hakemlerin incelemeyi en geç 4 ay içerisinde tamamlamaları gerekmektedir. Hakem kararı Komisyon tarafından uyuşmazlık taraflarına bildirilecektir.

Hakem Kararına Karşı İtiraz Nasıl Yapılır ve Ne Kadar Sürede Sonuçlandırılır?

Hakem kararlarına karşı itirazlar itiraz hakem heyetlerince incelenerek en geç iki ay içinde karara bağlanır. İtiraz hakem heyeti tarafından verilen karar (3) üç iş günü içinde Komisyonca taraflara bildirilir.